Volume 3 Number 1 (Jan. 2013)
Home > Archive > 2013 > Volume 3 Number 1 (Jan. 2013) >
Volume 3 Number 1 (Jan. 2013)
Article# Article Title & Authors Page
163
Artoto Arkundato, Zaki Su’ud, Mikrajuddin Abdullah, and Widayani Sutrisno
1
164
Bright O. Osu and Godswill U. Achi
8
165
Keshav N. Shrivastava
14
168
Na Wu and Yong-Qin Wei
31
169
Shuming Wen
34
170
Bayyarapu Prasada Rao
38
171
Yu-Kuei Hsu and Hung-Hsun Lin
43
172
Osama Helal, Liu Ziyu, Tan Yong, Ding Yunfeng, and Hongxing Cai
46
173
S. Sarip
52
174
Xiyan Xie, Dan Xu, Shun Li, Yanfen Chen, and Lijuan Hou
59
175
Md. Shahriar Parvez Khan and Esmat Farzana
63
176
Jianwei Wang, Yixu Song, Xiaodi Deng, Jinchun Li, and Tianling Ren
66
177
Runhui Wu, Shengjun Zhang, Jiaqi Liu, Aimin Ren, Gang Meng, and Hongyan Liu
70
178
Tao Ru-Yi, Wang Shuai, Wang Shan-Shan, and Sun Ji-Bing
75
179
Dan Xu, Xiyan Xie, Shun Li, Jimin Zhang, and Lijuan Hou
78

General Information

ISSN: 2010-362X (Online)
Abbreviated Title: Int. J. Appl. Phys. Math.
Frequency: Quarterly
DOI: 10.17706/IJAPM
Editor-in-Chief: Prof. Haydar Akca 
Abstracting/ Indexing: INSPEC(IET), CNKI, Google Scholar, EBSCO, Chemical Abstracts Services (CAS), etc.
E-mail: ijapm@iap.org
 • Mar 27, 2024 News!

  IJAPM Vol 14, No 1 has been published online   [Click]

 • Jan 02, 2024 News!

  IJAPM will adopt Article-by-Article Work Flow For the Quarterly journal, each issue will be released at the end of the issue month

 • Jan 02, 2024 News!

  The papers published in Vol 13, No 4 has received dois from Crossref

 • Oct 09, 2023 News!

  IJAPM Vol 13, No 4 has been published with online version   [Click]

 • Oct 09, 2023 News!

  The papers published in Vol 13, No 3 has received dois from Crossref

 • Read more>>