Volume 3 Number 1 (Jan. 2013)
Article# Article Title & Authors Page
163
Artoto Arkundato, Zaki Su’ud, Mikrajuddin Abdullah, and Widayani Sutrisno
1
164
Bright O. Osu and Godswill U. Achi
8
165
Keshav N. Shrivastava
14
166
Barjinder Singh Saini, Ravi Raj, and Indu Saini
23
167
Sanju Kuril, Indu Saini, and B. S. Saini
28
168
Na Wu and Yong-Qin Wei
31
169
Shuming Wen
34
170
Bayyarapu Prasada Rao
38
171
Yu-Kuei Hsu and Hung-Hsun Lin
43
172
Osama Helal, Liu Ziyu, Tan Yong, Ding Yunfeng, and Hongxing Cai
46
173
S. Sarip
52
174
Xiyan Xie, Dan Xu, Shun Li, Yanfen Chen, and Lijuan Hou
59
175
Md. Shahriar Parvez Khan and Esmat Farzana
63
176
Jianwei Wang, Yixu Song, Xiaodi Deng, Jinchun Li, and Tianling Ren
66
177
Runhui Wu, Shengjun Zhang, Jiaqi Liu, Aimin Ren, Gang Meng, and Hongyan Liu
70
178
Tao Ru-Yi, Wang Shuai, Wang Shan-Shan, and Sun Ji-Bing
75
179
Dan Xu, Xiyan Xie, Shun Li, Jimin Zhang, and Lijuan Hou
78
180
Jose M. Barlis Jr. and Josefin D. Fajardo III
82
Copyright © 2008-2013. International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press)
E-mail: pub@iacsit.org Tel./Fax:+65-31563599