Volume 3 Number 1 (Jan. 2013)
Article Title & Authors Page
Artoto Arkundato, Zaki Su’ud, Mikrajuddin Abdullah, and Widayani Sutrisno
1
Bright O. Osu and Godswill U. Achi
8
Keshav N. Shrivastava
14
Na Wu and Yong-Qin Wei
31
Shuming Wen
34
Bayyarapu Prasada Rao
38
Yu-Kuei Hsu and Hung-Hsun Lin
43
Osama Helal, Liu Ziyu, Tan Yong, Ding Yunfeng, and Hongxing Cai
46
S. Sarip
52
Xiyan Xie, Dan Xu, Shun Li, Yanfen Chen, and Lijuan Hou
59
Md. Shahriar Parvez Khan and Esmat Farzana
63
Jianwei Wang, Yixu Song, Xiaodi Deng, Jinchun Li, and Tianling Ren
66
Runhui Wu, Shengjun Zhang, Jiaqi Liu, Aimin Ren, Gang Meng, and Hongyan Liu
70
Tao Ru-Yi, Wang Shuai, Wang Shan-Shan, and Sun Ji-Bing
75
Dan Xu, Xiyan Xie, Shun Li, Jimin Zhang, and Lijuan Hou
78
Copyright © 2008-2014. International Academy Publishing (IAP)
E-mail: contact@iap.org Tel.: +1-909-963-1709 Fax: +1-909-963-2350