Volume 5 Number 1 (Jan. 2015)
Home > Archive > 2015 > Volume 5 Number 1 (Jan. 2015) >
Volume 5 Number 1 (Jan. 2015)
Article# Article Title & Authors Page
316
Naoyuki Ishimura, Masa Aki Nakamura
1
317
Kazuyuki Yamashita, Mitsue Den, Tomoya Ogawa, Tatsuo Yoshida
8
318
Ilija Barukčić
18
319
Sixing Tao
29
320
Rogelio Fretten C. Dela Cruz
39
321
Bin Liang, Fugen Zhou, Bo Liu, Jianguo Zhang, Junjie Wang, Yong Xu
48
322
Norbaizura Kamarudin, Wan Rosmanira Ismail, Muhammad Azri Mohd
60
323
Jinhong Zhang, Xueqing Liu, Xiangwei Liu
67

General Information

ISSN: 2010-362X
Frequency: Bimonthly (2011-2014); Quarterly (Since 2015)
DOI: 10.17706/IJAPM
Editor-in-Chief: Prof. Haydar Akca
Abstracting/ Indexing: Index Copernicus, EI (INSPEC, IET), Chemical Abstracts Services (CAS), Electronic Journals Library, Nanowerk Database, Google Scholar, EBSCO, and ProQuest
E-mail: ijapm@iap.org
 • Dec 26, 2017 News!

  IJAPM Vol 6, No 1-No 4 have been indexed by EI (Inspec)   [Click]

 • Apr 23, 2018 News!

  The paper published in Vol 8, No 3 has received dois from Crossref

 • Apr 19, 2018 News!

  Vol 8, No 3 has been published with online version    [Click]

 • Feb 06, 2018 News!

  The paper published in Vol 8, No 2 has received dois from Crossref

 • Jan 24, 2018 News!

  The paper published in Vol 8, No 1 has received dois from Crossref

 • Read more>>